wake november 2014 stille grond

De grond in de Vlaamse Velden is getuige van oorlog en geweld, 100 jaar geleden.
Dit jaar willen we in het kader van ons jaarthema ?wakker voor vrede? aandacht besteden aan 11 november: wapenstilstand, we herdenken het einde van W.O.I, die precies 100 jaar geleden werd gestreden en aan miljoenen mensen het leven kostte. Heel veel, vooral jonge, mensen van over heel de wereld sneuvelden op het slagveld van Ieper en omstreken. Rond die grond, stille getuige, willen we stilvallen en gedenken.
Stil staan bij de gesneuvelden van 100 jaar geleden
Stil staan bij onze overleden leerlingen en personeelsleden van de voorbije 15 jaar Sint-Michiel.

Bij het binnenkomen instrumentale achtergrondmuziek (b.v. Olafur Arnalds)

OPENINGSWOORD
De wereld valt stil deze maand.?11.11.11: we herdenken Wapenstilstand. ?100 jaar geleden woedde in onze streek een oorlog.?Een grote oorlog, die miljoenen slachtoffers maakte.?Vele jonge mensen sneuvelden hier in onze streek, in de Vlaamse Velden. ?De vele begraafplaatsen vertellen van pijn en verdriet.?Zoveel graven , zoveel jonge mensen.?Altijd iemands vader, altijd iemands kind.

STILLE GROND
Hier vooraan ligt grond uit de streek van Ieper. Vlaamse Grond. Grond waarop zovele jonge mensen de dood vonden. Jonge mensen van over de hele wereld. Gesneuveld in Vlaamse Velden.
En vaak begraven zonder naam:?Known by God? ?Ein Unbekannter Deutscher Soldat ?Onbekende militair
staat op hun grafsteen. ?? een onbekende soldaat.
En toch: altijd iemands vader. Altijd iemands kind.
?Hoe groot ook het verlies,
wat je in het diepste van je hart bewaart
gaat niet verloren.?

Lied: Wannes Cappelle zingt ?in flandres field? (ondertussen beelden van de soldatenkerkhoven ? laatste beeld: poppie)
Lied uit de musical 14-18 Nooit meer (reprise)
In’ t eerste ochtendlicht?Van elke nieuwe dag?In elke tel alleen?Zie ik u??In elke bliksemschicht?In elke donderslag?In alles om me heen?Zie ik u??We hebben de tijd overstegen?Want overal kom ik u tegen??Ik zie u in de lucht?De regen en de wind?Ik zie u in de ogen?Van ons kind??ALLEN :?In elke volle maan?In elke koude nacht?Zo helder als kristal?Zie ik u??Ge zijt hier ver vandaan?Maar houdt bij mij de wacht?Want eerlijk overal?Zie ik u??We hebben de tijd overstegen?Want overal kom ik u tegen??Ik zie u in de lucht?De regen en de wind?Ik zoek u overal tot ik u vind??Ik zoek u overal tot ik u vind
GEBED
God,?Bij deze grond worden we stil.?We denken aan allen die stierven door oorlog en geweld.?Dat hun dood niet zinloos is.?Maar een blijvende oproep om te werken aan vrede. ?Bij deze stille grond?willen we hen vandaag gedenken met een poppie.
Als alle planten en struiken weg zijn, alles kapot, als alle grond werd omgewoeld en vervuild is, waar alles in puin ligt? daar bloeit de klaproos.
Ook de grond in de Vlaamse Velden, rond de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog was kapot door alle gevechten en bombardementen.
Niks stond nog overeind. Geen huis, geen kerk, geen boom of struik.?Enkel honderden rode poppies bloeiden bij de gevallen soldaten, gestorven en begraven.?Zo werd de poppie het symbool van de gesneuvelde soldaten.?Het rood doet ons denken aan het vele bloed van de gevallenen.?Het binnenste kleur, zwart, doet ons denken aan de pijn en het verdriet.
Hier de tekst rond de poppies (klaprozenveld + ev. filmpje klaproos)
Ev. filmpje klaprozenveld?

Gedicht of psalm

Maar?
Maar is rood ook niet de kleur van de liefde?
Kleur van warmte, liefde en goedheid.
Liefde die blijft, ook over de grenzen van dood heen.
Daarover ook het lied.

Lied uit de musical 14-18 Nooit meer (reprise)
In’ t eerste ochtendlicht?Van elke nieuwe dag?In elke tel alleen?Zie ik u??In elke bliksemschicht?In elke donderslag?In alles om me heen?Zie ik u??We hebben de tijd overstegen?Want overal kom ik u tegen??Ik zie u in de lucht?De regen en de wind?Ik zie u in de ogen?Van ons kind??ALLEN :?In elke volle maan?In elke koude nacht?Zo helder als kristal?Zie ik u??Ge zijt hier ver vandaan?Maar houdt bij mij de wacht?Want eerlijk overal?Zie ik u??We hebben de tijd overstegen?Want overal kom ik u tegen??Ik zie u in de lucht?De regen en de wind?Ik zoek u overal tot ik u vind??Ik zoek u overal tot ik u vind

Overgang naar een Bijbelwoord
De stille grond van onze kerkhoven herbergt zovele namen van mensen die wij gekend hebben, met wie wij gewerkt en geleefd hebben, bemind hebben?
Zoals 100 jaar geleden droomden ook al deze mensen van een betere wereld en hebben zij op hun manier, in hun tijd zich ingezet om van deze wereld een plek te maken waar het goed leven is.
Die droom van een wereld zonder oorlog en geweld is van alle tijden en zal ons altijd blijven aansporen om in welke tijd ook ?wakker te blijven voor vrede?!
We luisteren naar hoe Jezus in zijn tijd de mensen aanspoorde om zich in te zetten voor Gods droom van onze wereld!
De Zaligsprekingen Matte?s 5,1-12

Jezus die zegt, bij alle pijn en verdriet: en toch..
Jezus die ons spreekt van een nieuw leven, over de dood heen.
Jezus die ons telkens zegt hoe het anders kan.

Zijn woorden getuigen van geloof en een hoop liefde.

Ook vandaag luisteren wij naar die woorden.
En we bidden om kracht om die woorden in daden om te zetten.

Na een paar dagen kreeg Jezus de kans om voor een grote groep mensen te praten.
Hij ging bovenaan een helling staan, terwijl de mensen naar hem luisterden. Hij keek naar hen en hij hield van hen allemaal, zoals zijn vader God ook van alle mensen zielsveel hield. Hij begon te praten:

Gelukkig zijn de mensen die verdrietig zijn, want zij zullen getroost worden.
Hou ons wakker om te zien waar we kunnen troosten.

Gelukkig zijn de zachtaardige mensen, want zij zullen leven in het plan van God.
Hou ons wakker om onze eigen broosheid en kwetsbaarheid niet te verliezen.

Gelukkig zijn de mensen die goed zijn voor anderen, want zij zullen met goedheid behandeld worden.
Hou ons wakker om altijd het goede te blijven zien in de ander en dit ook te bevestigen.

Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God worden genoemd.
Hou ons wakker voor vrede.

Jezus keek lachend rond.
?Begrijpen jullie het?
Zo moeten jullie leven en dan komt die droom van een betere wereld dichterbij.?

Naar een vertaling van de ?Hosanna, kinderbijbel?

Overgang naar het in herinnering brengen van onze overledenen
Stille grond?
Stille getuige van vriendschap en liefde?
?Alles gaat voorbij.
Liefde echter maakt het leven
onuitwisbaar.?
Kris Gelaude
Met groot respect brengen wij nu de namen in herinnering van al onze overleden leerlingen en personeelsleden van de voorbije 15 jaar Sint-Michiel en voor iedere overledene steken we een kaars aan in de stille grond van Vlaamse velden?
Namen noemen en ondertussen een kaars aansteken in de stille grond?
?Voor duizelingwekkend groot verdriet
bestaat geen medicijn
want we weten maar beseffen niet
hoe onvoorstelbaar kwetsbaar wij wel zijn.?

Lied: Bart Peeters ? wat nog komen zou
Bezinnende en oproepende tekst

En toch?

Wanneer wij vrede maken, gij en ik
Zal de wereld bestaan.

Wanneer wij bloemen schenken, gij en ik
Zal de wereld bestaan.

Wanneer wij geweldloos durven strijden, gij en ik
Zal de wereld bestaan.

Wanneer wij samen een kring vormen, gij en ik
Zal de wereld bestaan.

Wanneer wij zachtmoedig zijn, gij en ik
Zal de wereld bestaan.

Wanneer wij Gods droom waarmaken, gij en ik
Zal de wereld bestaan.
(Anton Rotzetter)
ZEGEN EN ZENDING

Moge deze wake, waarin we onze doden herdachten, en de vele miljoenenen gesneuvelden, niet alleen een herdenken zijn, maar ook een oproep zijn om blijvend wakker te zijn voor vrede.
Want ook vandaag sterven elke dag nog mensen door oorlog en geweld.
Moge deze wake een oproep zijn om samen te werken aan een vredevolle wereld waarin elk zorg draagt voor elkaar.
Moge God ons daartoe zegenen? +