startviering Vurig Aanbevolen

Reis-Gids: God is er ! De Gids volgen !

verdiepingsmoment bij aanvang van het schooljaar 2011 ? 2012

de Powerpoint is hier te vinden

Welkom:

Welke gids willen we volgen nu we op het punt staan te vertrekken. Waar willen we naar toe ? ons reisdoel dit schooljaar.

Wij staan op het punt om te vetrekken. Een nieuw schooljaar in. Een tocht tussen september 2011 en juni 2012. Een afstand om in tien maanden te overbruggen in ongeveer 180 (school)dagen. Jij werd gestoffeerd met een rugzak vol boeken en cursussen. Met leerstof die leefstof zou moeten mogen worden? We wensen dat dit schooljaar een reis mag worden met boeiende ontmoetingen; nieuwe inzichten en kennis, fijne vriendschappen, m??r jezelf worden. Leerkrachten en opvoeders gaan met je mee. Ze zijn als het ware ?jullie gidsen?. Onderwijzen is mens worden, gelukkig zijn en het nog meer worden. Werken aan de ontplooiing van je hart, hoofd en handen, kortweg een leven waarin je gelukkig mag zijn.
Samen vatten we de tocht, de reis van dit schooljaar aan. In dezeintentieviering willen we ons afstemmen op elkaar en op God om er een goed schooljaar van te maken.
Laat ons eraan beginnen in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest!

Filmpje: Move (reizen is bewegen?)

Voorbereiding van onze reis:

Wat pakken we uit, wat pakken we in ?

Ledigen van de vakantierugzak

Vullen van de schoolrugzak

Wat gooien we er zoal uit ?
Wat laten we achter ?

Vuile was !
Oortjes
GSM
Vakantie-outfits (slippers en sandalen?)
Slechte of nare vakantie-ervaringen?

Wat stoppen we er zoal in ?
Soorten schoolrugzakken :
Wat hebben we echt nodig ?

goed humeur
Enthousiasme
Leergierigheid
Vrienden

Stevige stapschoenen om eraan te beginnen
Een kompas om het noorden niet kwijt te raken
Een wandelstok om af en toe op te leunen en houvast te hebben
Een gps om juist aan te komen
Een verrekijker om onderweg het wonder te zien
En zeker ook een reisgids om te weten waar we naartoe gaan

Lied: Propere ruiten (je ziet de wereld beter door een positieve bril, door propere ruiten)

Onze reisgids: 10 woorden voor onderweg

Inleiding op de 10 woorden voor onderweg:

Een reisgids kwam op een weg een bijbel tegen,
ze zaten beiden in een weekendtas.
De reisgids was een tikkeltje beduimeld,
de bijbel of hij pas gebonden was.

?Zeg?, sprak de reisgids aarzelend tot de bijbel,
– en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt –
?jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen,
terwijl ik bijna zienderogen slijt.

Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken,
op mijn gegevens kun je altijd aan,
de mens zegt waar hij heen wil reizen,
ik geef vertrek- en halteplaatsen aan.?

Toen sprak de bijbel en hij zuchtte even:
?Ik ben de mensen niet zo naar de zin,
?k wijs wel de weg, maar, wat zij lastig vinden,
bij mij staan er geen aankomsttijden in!?

Die Bijbel is voor onze school als een reisgids en een kompas

10 woorden (+ telkens korte uitleg)

  1. God is er (Hij is de gids)

Als je op reis gaat ga je het onbekende tegemoet. Dan moet je kunnen en mogen rekenen op de Gids. Dat is ook de kern van Gods naam: ?ik zal er zijn?.
Meer hoef je vaak niet te weten, als je maar weet dat er iemand is die met je meegaat. (vb. alles wat je voor het eerst doet, wat nieuw is, voor het eerst naar een nieuwe school komen, nieuwe kamergenoten, een nieuwe plek, een nieuwe relatie?.) De Gids gaat met je mee en leidt je door dit onbekende.
Daar mag je op vertrouwen.

  1. Eerbied

Met respect omgaan met alles en iedereen die je tegenkomt op je reis.
Ook op je school-reis! Met eerbied omgaan met het materiaal dat opnieuw zorgvuldig werd voorbereid voor jullie. Lokalen die opgefrist werden, ingericht met nieuwe materialen, labo?s, werkruimtes, stille ruimtes, speelplaats?

  1. Adem ? pauze ( herori?nteren)

Af en toe moet je tijdens een reis ook een rustpauze inlassen om je misschien te herori?nteren, om te zien of je nog wel goed bezig bent.
Ook tijdens het schooljaar moet je af en toe een rustpauze nemen om jezelf te bevragen en te zien waar je moet bijsturen. Dat kan tijdens bezinningsdagen, verdiepingsmomenten, deugddoende klasgesprekken?

  1. Respect

Tradities eren?Niet te vlug iets bestempelen als ouderwets maar proberen te zien wat het mooie, waardevolle is dat we meekregen vanuit het verleden, van vroegere generaties voor ons.

  1. Leven gevend ( met passie)

Je reis beleven met passie, met overgave?. Jezelf erin smijten en ervoor gaan. Voluit leven!

  1. Trouw (? een gegeven woord ? uw ja zij ja)

Wat je belooft, moet je ook doen! Anderen moeten op jou kunnen en mogen rekenen. Afspraken maken en die ook nakomen. Dat maakt de beste vrienden en daar heb je het meest voldoening van.

  1. Ik heb genoeg ( te-vrede-n zijn)

Een jongere worden die te-vrede-n kan zijn. Niet lopen te klagen en te zagen maar content zijn met wat kan en mogelijk is.

  1. Eerlijkheid

Wees eerlijk met jezelf en met de anderen. Sta recht in je schoenen en durf uitkomen voor wie jij bent en wat jij denkt.

  1. Pure liefde ( authenticiteit)

Wees authentiek! Wees gewoon echt jezelf onderweg! Zo beteken je het meest voor anderen en voor jezelf.

  1. Dankbaarheid

Wees dankbaar dat je deze weg mag gaan, dat je deze reis mag en kan aanvatten. Weer een nieuw schooljaar, met nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe vrienden, nieuwe ervaringen?
Zeg op tijd: ?dank je wel? dat ik gezond ben en mag leren, mag reizen, mag ontdekken?

Lied : Better than I ? David Campbell

( Het is goed dat wij ons op onze reis toevertrouwen aan een Gids. Gezien we het tijdens onze tocht niet allemaal zelf in de hand hebben moeten we ons laten inspireren van buitenaf ? .)

Better than I

I thought I did what’s right
I thought I had the answers
I thought I chose the surest road
But that road brought me here

So I put up a fight
And told you how to help me
Now just when I have given up
The truth is coming clear

You know better than I
You know the way
I’ve let go the need to know why
For you know better than I

If this has been a test
I cannot see the reason
But maybe knowing I don’t know
Is part of getting through

I try to do what’s best
And faith has made it easy
To see the best thing I can do
Is put my trust in you

For You know better than I
You know the way
I’ve let go the need to know why
For you know better than I

I saw one cloud and thought it was a sky
I saw a bird and thought that I could follow
But it was you who taught that bird to fly
If I let you reach me will you teach me

For You know better than I
You know the way
I’ve let go the need to know why
I’ll take what answers you supply
You know better than I

U weet de weg

Ik deed toch alles goed
Ik wist toch alles beter
Ik volgde steeds het juiste pad
Maar kijk waar ik nu ben

en in mijn overmoed
dacht ik beter te weten
maar ik geloof dat ik pas nu
de waarheid werkelijk ken

U weet de weg die ik ga
U kent mijn pijn
Ik laat los nu waarom ik besta
want U weet de weg die ik ga

Als dit een test moet zijn
Dan ik niet de redden
Maar dat ik soms niet alles weet
Dat is misschien wel goed

Het lot kreeg mij niet klein
Al heb ik veel geleden
Maar nu weet ik dat ik alleen
op U vertrouwen moet

Want U weet de weg die ik ga
U kent mijn pijn
Ik laat los nu waarom ik besta
want U weet de weg die ik ga

Ik zag een wolk en dacht dat is de lucht
Ik zag een vogel dacht dat ik kon vliegen
Maar U leidt alles vogels op hun vlucht
Wilt U proberen mij te leren

Want U kent de weg die ik ga
U kent mijn pijn
Ik laat los nu waarom ik besta
Ik denk dat ik U nu versta
Want U weet de weg die ik ga

We gaan deze weg niet alleen,

Enkele gidsen aan het woord :

Een leraar

Als leerkrachten vatten wij samen met jullie de reis aan. Wij willen ons best doen om deze reis zo boeiend mogelijk te maken en jullie doorheen alle moeilijke vakken te gidsen. We willen waarschuwen voor de valkuilen en het beste van onszelf geven om van deze reis een leerrijke maar deugddoende reis te maken.
Wij gaan ervoor!

Een opvoeder / Cel leerlingenbegeleiding

Ook wij als opvoeders willen jullie graag gidsen doorheen dit nieuwe schooljaar. En als jullie het op de ??n of andere manier wat moeilijk krijgen staan wij klaar om jullie op te vangen en dat duwtje te geven dat je nodig hebt om weer verder te kunnen. Weet dat jullie op ons mogen rekenen.

Een medeleerling

Voor alle leerlingen wil ik bidden dat deze school-reis een boeiende en leerrijke tocht mag worden. Dat we met open ogen zien wat er allemaal te zien is. Met open oren horen wanneer anderen ons nodig hebben. Met een grote nieuwsgierigheid luisteren naar wat anderen ons kunnen leren. Met een groot hart ons inzetten om te doen wat we kunnen. Dan kan deze reis de moeite waard worden voor elk van ons.

De directie

Ook wij als directie zijn blij dat we samen met jullie mogen meereizen. Wij willen de uitdaging aangaan om deze school-reis zo goed mogelijk te gidsen. Met heel veel aandacht voor ieders noden en vragen. Wij willen jullie stimuleren en motiveren zodat ieder van jullie je eigen talenten kunnen waarmaken.
Wij hopen dat deze reis ons allen rijker maakt aan kennis, vaardigheden maar vooral aan mooier mens worden. Moge deze reis ons en elkaar echt gelukkig maken.
We willen er graag samen met jullie aan beginnen!

Jaarthematekst

?In ons samen onderweg zijn
laten we ons leiden
door ?de Reisgids?
die ons meeneemt
op de boeiende tocht van?
leergierigheid
verwondering
vriendschap
solidariteit
menswording!
Laten we elkaar gidsen
en ons richten
op het kompas
van onze Reisgids!

Filmpje Learn (we reizen om te leren van en voor en door elkaar)


Zegen
Heer, zegen onze schoolreis
dat wij niet enkel leren – leren
maar ook leren leven.
Heer, zegen onze schoolreis
dat wij niet enkel ons verstand
aan bod zou laten komen
maar ook ons gevoel
en onze verbeelding.
Heer, zegen onze medereizigers
dat wij als leerling
altijd wel bij iemand zouden terecht kunnen
met onze vragen en verlangens
met onze vreugden en verdriet.

Heer, zegen onze gidsen
Dat ze ons zouden mogen
tonen en voorleven
dat het vandaag nog altijd de moeite loont
om volwassen te worden.

Heer, bescherm ons op onze reis
dat er weinig gekwetst en gepest of vernield mag worden.

Heer, zegen ons
dat wij het anders zijn van elkaar
zouden aanvaarden
en veel meer als een verrijking zien
en niet als een bedreiging. Amen.