Startviering BUSO Onze Jeugd

START

Welkom bij het begin van een nieuw schooljaar. We gaan dit jaar een nieuw verhaal schrijven en dit verhaal schrijven we samen.

Ken je die situaties waarin 2 mensen hetzelfde meemaken en hierover elk iets helemaal anders vertellen?!? Ze zijn samen naar Bellewaerde geweest en hebben daar op de meest gevaarlijke attracties gezeten. De ene vond het fantastisch en vertelt er in geuren en kleuren over alsof het de beste namiddag van zijn leven is geweest? De andere was bang en vond het verschrikkelijk. Hij gaat je een horrorverhaal vertellen waardoor je denkt dat het een vreselijke middag was? Ze vertellen allebei over dezelfde namiddag, waarop ze samen dingen hebben gedaan, maar door het elk vanuit hun eigen standpunt en beleving te vertellen lijken het twee verschillende verhalen? Het is maar als ze allebei de verhalen hebt gehoord dat je een juist beeld krijgt van die bewuste namiddag in Bellewaerde?

Zo zie je dat een verhaal gekleurd wordt door de ervaringen van wie het beleeft en dat elk verhaal dus verschillende kleuren krijgt en dat maakt een verhaal juist zo boeiend.

FILMKE

Enkele weken geleden heb ik heel veel mensen op school gevraagd wat ze van het komende schooljaar verwachten. We gaan eens kijken naar het filmpje van deze opnames?

Zo zie je dat iedereen iets anders verwacht en dat zorgt ervoor dat iedereen het schooljaar anders zal inkleuren..

VERHAAL DE DAUWDRUPPEL

We hebben nu al die verschillende dingen gehoord van wat er verwacht wordt? Stel dat het schooljaar alleen maar over ?GESLAAGD ZIJN? gaat of alleen gaat over ?NIET PESTEN? dat zou een saai schooljaar zijn. Als we er echter van uit gaan dat alles wat we hebben gewenst ook waarheid wordt, dan krijgen we een kleurrijk en echt vol schooljaar.

We hebben alle kanten, alle kleuren van het verhaal nodig om het volledig plaatje te begrijpen? Daarover gaat het volgende verhaal?

We hebben elkaar nodig

Een Oosterse, wijze leermeester ging eens met zeven leerlingen een ochtendwandeling maken, terwijl de dauw nog over het land lag. Na enige tijd brak de zon door en de dauwdruppels schitterden dat het een lieve lust was!

Bij een grote dauwdruppel liet de oude meester halt houden. Hij schaarde zijn leerlingen zodanig rondom de druppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg hen welke kleur de druppel had.

“Rood,” zei de eerste.
“Oranje,” zei de tweede.
“Geel,” zei de derde.
“Groen,” zei de vierde.
“Blauw,” zei de vijfde.
“Paars,” zei de zesde.
“Violet,” zei de zevende…..
Ze stonden verbaasd over de verschillen en omdat ze allemaal zeker waren van de kleur die de druppel had, ontstond er bijna ruzie. Toen liet de oude meester hen enige keren van plaats wisselen. En heel langzaam drong het tot hen door dat, ondanks de verschillen in hun waarneming, ze toch allemaal de waarheid hadden gesproken.

Nadat er zo enige tijd verstreken was, liet de oude meester hen weer hun oorspronkelijke plek innemen. Maar omdat intussen de zon gedraaid was, kaatsten er weer heel andere kleuren terug vanaf de grote dauwdruppel. En de meester sprak:

“Hoe u de waarheid ziet, hangt af van de plaats en de tijd die u in het leven inneemt, zoals u daarnet een deel van het licht hebt gezien en dat voor de waarheid aanzag…

Laat uw medemensen in volle vrijheid hun eigen weg bewandelen, hun eigen plaats innemen en hun eigen deel van het licht waarnemen. U heeft allemaal waarheden nodig, want alle tezamen vormen zij het werkelijke spectrum als geheel; de volle waarheid…

Tot u zelf een van de groten bent geworden en de zeven kleuren als ??n kunt waarnemen, zal ieder afhankelijk van zijn situatie een ander standpunt innemen en de waarheid op een andere manier zien…

Wees daarom niet alleen tolerant, want dat is slechts het dulden van andermans mening, maar wees zelfs blij dat er andere meningen zijn. Zolang u zelf nog niet het volle licht kunt zien, heeft u uw medemens als medeleerling nodig om de volle waarheid te leren kennen.”

FESTIVAL OF COLOURS

We leren uit het verhaal van de dauwdruppel dat we alle kleuren nodig hebben in de wereld.

Over de hele wereld zijn er mensen die op festivals van gekleurd poeder gebruik maken om de verschillen tussen de mensenrassen te laten verdwijnen?

Door elkaar te beschilderen met gekleurd ?GULAL?poeder verdwijnen de maatschappelijke grenzen tussen alle mensen en is iedereen gelijk in een kleurrijk spektakel?

We kijken nu naar een filmpje van zo?n festival?

STEVEN

Ondertussen staat Mr Selschotter hier al de hele tijd te werken en jullie hebben je allicht al afgevraagd waar hij mee bezig is?

We hebben hem gevraagd om zijn visie op een kleurrijk schooljaar in een creatief werk om te zetten? Laat ons eens kijken en luisteren wat hij daarvan gemaakt heeft?