adventsviering

Tussen Nazareth en Bethlehem
Tussen donker en licht

Rustige muziek
Begroeting en inleiding
In deze periode van het jaar verloopt onze reisweg grotendeels in de duisternis. We hebben dan ook allemaal behoefte aan lichtbakens.
Vooral de mensen die aan de kant van de weg gesukkeld zijn , die de reisweg kwijt zijn, hebben nood aan lichtende wegwijzers.
Film armoede in Vlaanderen
Als armoede geen schande is
Waarom voelen wij ons dan beschaamd?
Rechten, we hebben zoveel rechten zegt men maar wat komt ervan terecht?
Moeten wij dan altijd horen wat we moeten ? Wij moeten altijd luisteren.
Onrechtvaardig inkomen dat in jaren nooit verhoogd werd.
Eten kunnen wij niet elke dag.
Depressief worden we daarvan.
En ? komt er ooit een einde aan onze miserie?
( op de blokken komen de letters armoede zwart-wit)

In de advent, de donkerste weken voor kerstmis, zoeken we samen naar lichtpuntjes
Advent is een tijd van verwachting,
een tijd van bouwen aan gerechtigheid.
In bijbelse verhalen lezen wij
dat dood en duisternis nooit het laatste woord hebben
Angst en onmacht evenmin.

Tot op vandaag zet dat mensen in beweging.
Geen duister of ze zien een lichtpunt,
geen vastgeroeste situatie
of zij vinden een uitweg.
Klaar en helder zien zij
de werkelijkheid onder ogen,
maar leggen zich niet neer bij de feiten.
Ze blijven hopen, gaandeweg.

Bijbelwoorden als gids: Johannes De Doper is getuige van het Licht.
In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is door Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan. In het Woord was leven, en dat leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet kunnen doven.
Er is een mens geweest, Johannes de Doper is zijn naam, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. Hij kwam als getuige: het was zijn taak om te spreken over het licht opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht. Het echte licht dat iedere mens verlicht, was op weg naar de wereld.
( op de blokken komen de letters advent)

Ook vele jaren geleden waren er mensen op weg.
Maria en Jozef reisden van Nazareth naar Bethlehem.
Herders trokken met schapen door de velden.
Drie koningen gingen op pad; Deze wijzen uit het Oosten lieten zich leiden door een ster. Waarom werden zij de wijzen genoemd? Omdat zij beseften dat kinderen de toekomst zijn.
En wij?
Ook wij laten ons leiden door de sterren en die brengen ons niet bij een stal maar in de kraamkliniek.
In kamer 101 begint Robby aan zijn levensreis met in zijn rugzak een dobbelsteen met 6 kanten;
Zijn buurmeisje Roos in kamer 102 vindt in haar rugzak een dobbelsteen met 8 kanten;
In kamer 103 start Jan met een dobbelsteen met 12 kanten.
Jaren later ontmoeten de drie elkaar op school en spelen er het spel: mens erger je wel.
Doel van het spel: ? er ? komen in het leven;
(spel spelen op pp)

Jan uit kamer 103 gooit steeds hoge ogen en stevent recht op de eindmeet af;
Roos uit kamer 102 legt het parcours zonder veel problemen af.
Maar Robby uit kamer 101 komt heel moeizaam vooruit, zijn achterstand wordt alsmaar groter?

Wij staan erbij en kijken ernaar.
Het vele onrecht doet me vaak verwijtend uitschreeuwen:
God, waarom laat Jij toch toe
Dat er onrecht, armoede en honger is op deze wereld?
Het antwoord blijft uit;
Alleenkaatst de echo van mijn vraag terug;
Ik sta verstomd dat ook mij de vraag wordt gesteld
En vraag me af hoelang ik nog blijf zwijgen.

Moraal van het verhaal:
De reisweg verloopt niet voor iedereen gelijk.
Daaraan ergeren wij ons, daaraan ergert WZZ zich.
Maar ergeren is niet genoeg.
Daarom voert WZZ campagne: de dobbelsteen van Robby moet meer KANTEN krijgen, kinderen moeten meer KANSEN krijgen.
(op de blokken komen de letters kansen)

Daarom kopen/verkopen wij kaarsen en brengen licht in het donker.
Daarom soepopdestoep een warm gebaar in de strijd tegen armoede;
Daarom zamelen we pakjes in voor het Mannahuis, een teken van solidariteit.
En daarom vraagt WZZ om onze HANDtekening te zetten onder hun politieke eisen; Want structureel kan en moet er ook wat veranderen om de oorzaken van armoede en uitslluiting zodat kinderen, jongeren meer kansen krijgen in het leven.
( op pp: een leefbaar inkomen voor elk gezin
Een aanspreekpunt voor opvoedingsvragen in elke gemeente,
Een lessenpakket over kansarmoede in alle lerarenopleidingen
Toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen in armoede)
(op de blokken komen de letters bedankt)
? we gingen hier ook handjes kleven op de dobbelstenen zodat ze allemaal evenveel ogen kunnen werpen.

Actie! Geef je hand en je stem tegen kinderarmoede?
Kinderen en jongeren zijn de grootste slachtoffers van armoede. Zo vaak zijn hun kansen in het onderwijs beperkt, is er voor hen geen plaats in de vriendenkring, geen plaats in de jeugdbeweging, geen plaats in onze ouderraad? Net zoals er toen geen plaats was in de herberg.
Dat is onaanvaardbaar en daarom voert Welzijnszorg campagne. Maar ook wij kunnen een signaal van protest geven aan de betrokken beleidsmakers. Daarom willen we handafdrukken kleven met onze naam erop. Op die manier willen wij een signaal geven: investeren in kinderen en jongeren is geen overbodige uitgave maar een engagement voor een duurzame toekomst!
Het volgende lesuur krijgen jullie de kans om je HANDtekening te zetten. De leerkrachten van het tweede lesuur halen de petities in de lerarenkamer en brengen ze mee naar de klassen.

Lied One van U2 in duette met mary J?.

Bidden om Licht
Als een moeder haar kindje in het donker troost
dan geven haar woorden als het ware licht.
Angst en duisternis maken plaats voor rust.
Wij bidden God voor elke mens in nood
dat hij bijgelicht wordt op zijn levensweg,
bidden om dromen die sterk maken,
om hoop die leven doet,
om helder sterrenlicht
als teken van Uw aanwezigheid.
L1
Ontsteken wij een licht
voor kinderen, jong en onschuldig,
voor jongeren die bruisen van levenslust
voor volwassenen die de zorg en kommer dragen van gisteren en morgen
voor oudere mensen door het leven getekend maar vol wijze goedheid.
L2
Ontsteken wij een licht
opdat het mag schitteren in de ogen van zovelen
ook al is het soms donker in hun hart
en duister op hun wegen.
L3
Ontsteken wij een licht
voor wie gekwetst zijn in hun waarde,
geraakt in hun eergevoel,
beschaamd in hun vertrouwen.
Dat wij geen littekens toevoegen
maar betrouwbare mensen voor hen zijn.
L4
Ontsteken wij een licht
voor wie hulp bieden
aan mensen die leven op de pechstrook
van deze maatschappij.
Dat zij kansen blijven geven aan mensen
ook als zij afgeschreven zijn.

Gezonden om het Licht van Christus in de wereld te brengen
In Bretagne staat een kerk die niet voorzien is van verlichting. Geen elektriciteit maar ook geen kaarsenhouders. Alle parochianen krijgen een olielamp in bruikleen, bij overlijden of verhuizen, moet hij weer naar de kerk zodat hij aan een ander gegeven kan worden.
Dat begon in 1550. Iedereen die de belijdenis van het geloof doet, krijgt zo?n lampje in bruikleen. Ruim 450 jaar gaan de olielampen van hand tot hand.
In de kerk worden ze iedere zondagavond aangestoken en op de leuning van de kerkbanken gezet. Gemeenteleden komen trouw naar de kerk want ze weten dat het donkerder wordt als ze thuis blijven.
Op deze wijze wordt al honderden jaren de kerk verlicht. Wanneer de mensen in het donker naar huis gaan, nemen ze allemaal hun eigen lampje mee. Zo verspreiden al die lampjes zich over het dorp. Zo wil men het Licht van Christus in de wereld brengen.
. De stal van Betlehem, een kleine lichtoase
Het wachten, het verwachten is bijna voorbij:
een nieuwe Mens wordt geboren, straks diep in de kerstnacht.
Dan wordt de stal van Betlehem
een kleine lichtoase,
een pleisterplaats,
een huis met een open dak
om naar de ster te zien
die ons vertelt:
een Kind is ons geboren,
gezonden door God
als Licht in de duisternis.
Mocht iets van Zijn licht in ons doorstralen
en anderen verwarmen
doorheen tekenen van solidariteit
en kansen om verder te groeien.
Zalige Kerst!
Slotlied: Activate van Stellar Kar