links

Op deze pagina vind je allerhande interessante links. Vind je op je zoektocht nog interessante sites? Aarzel niet en mail de link naar jan.demuynck@sint-michiel.be

 • www.sint-michiel.be : de site van de scholengemeenschap
 • pastoraal.arkorum.be: de pastorale site van scholengemeenschap Arkorum.
 • pastoraal dpb Brugge
 • een schitterende fotosite vind je hier
 • Thomas (Theologie, Onderwijs en Multimedia: Actieve Samenwerking) wil een actieve en interactieve samenwerking cre?ren tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijsnetten in Vlaanderen en allen die met geloofsopvoeding (bij jongeren) begaan zijn.
 • dpb Brugge: Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst bisdom Brugge
 • Vlaamse Bijbelstichting
 • Bijbel en Bijbelstudie – Bijbelstichtingen en genootschappen
 • Vlaamse Bijbelstichting: De VBS wil hulpmiddelen ter beschikking stellen voor al wie individueel of in groep de Bijbel wil lezen, en informatie bieden aangaande initiatieven en publicaties op het vlak van het bijbelpastoraat.
 • Vlaams Bijbelgenootschap: Het VBG is een interkerkelijke organisatie met als doel: ‘de Bijbel te verspreiden en het bijbelgebruik te bevorderen in Vlaanderen en daarbuiten.
 • Bijbelcursussen in Vlaanderen: Op deze pagina vindt u een overzicht van bijbelcursussen en bijbelse vormingsinitiatieven in Vlaanderen. Het overzicht is opgemaakt op basis van de gegevens die door de initiatiefnemers werden doorgegeven aan het secretariaat van de Vlaamse Bijbelstichting.
 • Katholieke Bijbelstichting: Katholieke uitgeverij van Nederland met een breed assortiment aan Bijbeluitgaven in diverse vertalingen en boeken en producten op het gebied van Bijbelstudie, geloofsopvoeding, spiritualiteit, religieuze kunst en interreligieuze dialoog.
 • Centrum voor Bijbelonderzoek: Het Centrum voor Bijbelonderzoek (CvB) wil mensen actief ondersteunen bij het verkrijgen van een beter begrip van de Bijbel. Hiervoor worden verschillende activiteiten ontplooid.
 • De Bijbel in de nederlandse cultuur: Mooi ontwikkelde website waar duidelijk wordt dat Bijbel en cultuur samenhangend zijn.
 • Bijbel-Online: U vindt er de Bijbelvertalingen van de laatste decenia. Je kan er bijbelteksten opzoeken en een corcordans raadplegen.
 • Bibliodrama: Betrachting: mensen leren anderen te begeleiden in hun zoektocht naar religieuze identiteit en spirituele verdieping in confrontatie met de bijbel als christelijke inspiratiebron en vanuit een open ontmoeting met de rijkdom van andere levensbeschouwelijke teksten.


Kerk Vlaanderen en Nederland

 • Tertio: Christelijk opinieblad voor het derde millennium (Vlaanderen).
 • Kerk & Leven: Weekblad van de Vlaamse kerkgemeenschap.
 • Kerknet-Vlaanderen: Site met kerkelijk nieuws, agenda’s, liturgie en heel wat weetjes.
 • Rorate : Site met kerkelijk nieuws, en nog veel meer (Nederland).

Andere…