Pastoraal scholengroep Sint-Michiel
Kattenstraat 33 (nieuw adres!),
8800 Roeselare
Tel.: 051/62 12 21
pastoraal@sint-michiel.be

Marc Bonny
pastoraal@sint-michiel.be

Viviane Tyberghien
viviane.tyberghien@sint-michiel.be

Jan Demuynck
jan.demuynck@sint-michiel.be