adventsviering: Is je hart er klaar voor?

Een bezinning vanuit het VTI op de ?vooravond? van kerst,?met aandacht voor Welzijnszorg ?13.

 

1.Welkom + kruisteken

Nu een drukke periode voorbij is en er enkel nog de spanning is van ? het rapport, is deze adventsviering misschien wel de gelegenheid om,? in het vooruitzicht van Kerstmis, even op adem te komen.
Hierbij willen we ook even stilstaan bij de adventsactie Welzijnszorg.
Maar eerst willen we bij het begin van deze viering alle gelovige? christenen onder jullie uitnodigen om het teken van ons geloof,? het kruisteken heel bewust en verzorgd te maken.

2.Advent
Een mens ? wil kunnen uitkijken? naar morgen.
Wil zich? gewaardeerd voelen? en omringd.
Een mens wil? zich verwacht voelen.
Een huis? moet een thuis zijn.
Veilig en warm.
Mensen willen? tot een gemeenschap? behoren,? erbij zijn.
Wie ze ook zijn,? waar ze ook wonen,? hoe ze er ook uitzien.
Arm of rijk,? je wil bemind worden.
Vriendschap en liefde? zijn levensnoodzakelijk.
Jezus trok op? met tollenaars en zondaars,
met publieke vrouwen,? met zieke en arme mensen,
met Jan en alleman.
Hij maakte? geen onderscheid,? gaf iedereen? een tweede kans.
Dit is advent 😕 net als Jezus,? je hart openen? voor elk-ander,
en zo ook? Jezus toelaten in je eigen leven.

Is je hart daar klaar voor ?

 

3.Is je hart er klaar voor ? (filmpje advent)

 

4.Een Bijbels woord?
We mogen een stukje beluisteren uit het eerste boek Samu?l.
Dit is een boek uit het eerste testament, dat samen met het tweede boek Samu?l vertelt over de laatste rechter van Isra?l, nl. Samu?l ?en over de overgang naar het koningschap van Saul en David.
De 2 boeken verhalen dus over een belangrijk moment uit de geschiedenis van Isra?l.
Het fragment dat wij nu te horen krijgen gaat over Samu?l, die in opdracht van God, op weg gaat om de toekomstige koning te zalven.

 

Uit het eerste boek Samu?l hoofdstuk 16?:

Daarom sprak Jahwe tot Samu?l: ?Hoe lang zult gij nog treuren over Saul, terwijl Ik hem heb verworpen en hij geen koning meer zal zijn over Isra?l ? Vul een hoorn met olie: Ik zend u naar Isa? de Betlehemiet, want een van diens zonen heb Ik voor het koningschap bestemd.??Samu?l deed wat Jahwe bevolen had.?Toen hij in Betlehem aankwam, liepen de oudsten van de stad hem ontsteld tegemoet en vroegen: ?Uw komst betekent toch niets kwaads ?? Hij antwoordde; ?Niets dan goeds. Ik ben gekomen om aan Jahwe te offeren: zorgt dat u heilig bent en komt dan met mij mee ten offer.? ?Hij droeg er zorg voor dat Isa? en zijn zonen zich heiligden en riep hen bijeen voor het offer.?Toen zij aankwamen viel zijn blik op Eliab en hij dacht: ?Die daar voor Jahwe staat is ongetwijfeld zijn gezalfde!? Maar Jahwe zei tot Samu?l: ?Ga niet af op zijn voorkomen of zijn rijzige gestalte; hem wil ik niet. ?Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar Jahwe naar het hart.?

(uit 1 Sam.16 verzen 1,4-7)

 

In onze Nederlandse taal zijn er nogal wat spreekwoorden waar het woordje ?hart? in opduikt, zoals bijv. 😕 ?Zich met hart en ziel inzetten? is zich volkomen wijden aan een goede ? zaak. ?Zijn hart ophalen? betekent dan weer met volle teugen genieten. Dit zijn maar 2 voorbeelden en zo zijn er nog vele.?Het adventsfilmpje bij het begin en de Bijbelse lezing van daarnet herinneren ons er aan dat ook in het geloof van de mensen het hart een centrale plaats inneemt.?Het hart staat voor heel het innerlijk van de mens. Het ware wezen van de mens ligt niet in zijn uiterlijk, in schoonheid of kracht, maar in zijn innerlijk. In de christelijke middeleeuwen is het hart steeds meer het symbool van de liefde geworden.?In deze tijd voor Kerstmis weerklinkt dan ook de oproep om ?ons hart te openen?, niet alleen om Jezus toe te laten in ons leven, maar ook om aandacht te hebben voor de meest arme mensen uit onze eigen samenleving.?Is je hart er klaar voor ?

 

5.Muziek : James Blunt ?Bonfire heart?

 

6.Welzijnszorg (duiding ? beeldfragment)

De geur van vers gemaaid gras en pas geoogst koren. Genieten van? mooie landschappen en vergezichten. Een toevluchtsoord van rust uit? het drukke stadsleven. Gemoedelijkheid en persoonlijke contacten.? Het platteland als een idyllische plaats. Onzichtbaar en verborgen in? dit plaatje is de harde dagelijkse realiteit van een leven in armoede.?? In het armoededebat staat meestal de (groot)stedelijke problematiek? centraal. Het armoedebeleid was de voorbije jaren in de eerste plaats? voor een stedelijk beleid en subsidies gingen voornamelijk richting? centrumsteden. Het platteland verdween uit het blikveld. Toch vormt? een leven in armoede ook op het platteland de harde dagelijkse ? realiteit voor vele mensen.? Armoede heeft een ander gezicht op het platteland: de armoede-? percentages liggen er algemeen dan wel lager dan in de grote? steden, maar sommige groepen, zoals ouderen, alleenstaande ? ouders?, lopen dan weer extra risico. Bovendien is armoede op het? platteland minder zichtbaar.?? Met de campagne ?Armoede (op den) buiten? wil Welzijnszorg deuren? openen en de problematiek van plattelandsarmoede naar buiten? brengen.

 

Beeldfragment Welzijnszorg

 

7.Muziek : intrumentaal stukje muziek Sean Ameel

8.Voorbeden

9.We wensen je van harte?

We wensen je van harte
dat er bij jou altijd plaats zal zijn voor een ander.
We wensen jou ook van harte
mensen toe die er voor jou zijn in goede en minder goede dagen.?? We wensen je van harte
een goede gezondheid en veel geluk toe.
We wensen je van harte
dat de gedachte aan een pasgeboren kind
je hart kan verwarmen.

We wensen je van harte
heel veel goede wil toe.
We wensen je van harte
de vreugde toe om het geluk van de ander.

We wensen je van harte
een nooit te temmen opstandigheid
tegen alle onrecht.

We wensen je van harte
vriendschappen die alle verwachtingen overstijgen.
We wensen je van harte
een kerstcadeau dat de vervulling is van je liefste wens.

We wensen je van harte
het voorrecht om iedere dag van het nieuwe jaar
het spoor van Gods voetstappen te zien.
We wensen je van harte
een goed rapport en een fijne kerstvakantie toe.

 

10.We wish you a merry christmas.