startviering Adem

verdiepingsmoment bij aanvang van het schooljaar 2010 – 2011

Opening:

adem laten horen / eerste schreeuw bij de geboorte

Als decor een ?IN – ADEM? – afbeelding.

Tekst rond ?Adem van God? ( met alle adem – woorden erin )

Het verhaal van de Adem van God heb ik gevonden op de eerste bladzijde van het mooiste boek van de wereld: de Bijbel.

Het boek zegt dat de adem van God het begin is van alles wat leeft.
Hij ademt in heel het heelal.
Hij ademde over ons en wij werden levend.
En toen konden we, Hij en wij, elkaar begrijpen.
Wij zijn zo kostbaar voor Hem, dat Hij zijn leven aan ons wil verbinden.
Aan het volk Isra?l heeft Hij beloofd dat Hij altijd bij de mensen zou zijn,
dat ze nooit zonder adem zouden zijn.
Hij belooft dit ook aan ons.

De eerste en de laatste adem

Hij heeft Zijn Adem zelfs, tweeduizend jaar geleden, vernieuwd.
Toen Jezus, ongeveer dertig jaar was, en zich liet dopen in een rivier,
klonk de stem van God, die zei: ?Dit is mijn geliefde Zoon.?
Op dat moment zweefde een duif boven hem, een vogel,
net als toen de aarde pas begon.
Alsof de wereld voor een nieuw begin stond.
Mooi begin?

Her-ademen

Enkele maanden later werd Jezus gedood op een kruis van hout.
Het leek meer op een einde.

Ademloos

Toen is er iets geweldigs gebeurd. Zijn vrienden deden een verbluffende ontdekking:
?Jezus leeft!?
Wat een overwinning!
Voor het eerst was de dood weggevaagd door de Adem van het leven.
Het was dus waar, een nieuwe tijd was begonnen.

Toen herinnerden de vrienden van Jezus zich van alles.
En ze geloofden in Hem.
Jezus heeft ze uitgestuurd om deze ontdekking aan heel de wereld
bekend te maken. Hij blies zijn Adem over hen uit om hun zijn energie
te geven.

Adem geven

Daarop is Hij naar zijn Vader teruggekeerd.
En zij zijn op tocht gegaan, vol moed.
Sindsdien is hun verbazende avontuur doorgegaan.
Jouw avontuur misschien.
Ons avontuur.

Samen ademen

God die liefde is doet ons samen ademen.
In en uitademen?
Dit is leven dag na dag, een schooljaar lang.
En God gaat met ons mee.
Hij is er, dat is alles.
Zoals onze ademhaling. Die is er altijd en je denkt er niet aan,
hoewel je zonder niet zou kunnen leven.
Als God zo aanwezig is, zal Hij ons vast wel horen,
misschien luistert Hij zelfs heel aandachtig naar ons.
Dat ontdek je niet zomaar op je eentje.
We hebben het geloof van anderen nodig.
Zij leren je zijn spoor te volgen.
Af en toe verlies je het spoor? Af en toe vind je het weer,
in een woord dat goed doet, in een gul gebaar,
of bij een grote gebeurtenis.
Het leven is de moeite waard.
De moeite waard om te be-amen.
Durf ja te zeggen tegen dit leven.

Be-a(de)men

Weet dat een Adem ons draagt
door het leven.

(naar ?Maar wie is God?p.12-17)

Lied rond Adem: Sting ?The seventh wave?

In the empire of the senses
You’re the queen of all you survey
All the cities, all the nation
Everything that falls your way, I say
There is a deeper world than this that you don’t understand
There is a deeper world that this tugging at your hand

Every ripple on the ocean
Every leaf on every tree
Every sand dune in the desert
Every power we never see
There is a deeper wave than this, swelling in the world
There is a deeper wave than this, listen to me girl

Feel it rising in the cities
Feel it sweeping overland
Over borders, over frontiers
Nothing will its power withstand, I say
There is no deeper wave than this rising in the world
There is no deeper wave than this listen to me girl

All the bloodshed, all the anger
All the weapons, all the greed
All the armies, all the missiles
All the symbols of that fear, I say
There is a deeper wave than this rising in the world
There is a deeper wave than this, listen to me girl

At the still point of destruction
At the centre of the fury
All the angels, all the devils
All around us, can’t you see?
There is a deeper wave than this rising in the land
There is a deeper wave than this nothing will withstand

I say love is the seventh wave
I say love is the seventh wave
I say love is the seventh wave
I say love is the seventh wave
I say love is the seventh wave
I say love is the seventh wave
I say love

Every ripple on the ocean
Every leaf on every tree
Every sand dune in the desert
Every breath you take with me
Every breath you take, every move you make
Every cake you bake, every leg you break

IN ? ademen

Net voor de start nemen sportmensen de beslissende adem.

Verschillende mensen getuigen : Hoe hebben wij genoeg adem genomen ?
– leerlingen
– leerkrachten
– opvoeders
– directie
– ?

Keuzemogelijkheid:

Dit kan opgevat worden als getuigenissen over hoe de verschillende mensen zich voor dit schooljaar hebben ?opgeladen?.
Kan ook opgevat worden als voorbeden over hoe de verschillende mensen bidden om Adem.

Telkens speelt een blaasinstrument ( dwarsfluit, klarinet, hobo, saxofoon, trompet ) tussen de verschillende getuigenissen hetzelfde deuntje.
Indien geen instrumenten voorhanden stellen we Willem Vermandere voor met ?Een diepe Adem?

Uit het bronnenboek de Bijbel

In een ademloze stilte kon Elia op adem komen (kort vertellen)
Elia was gevlucht voor de mensen. Ze maakten het hem moeilijk en hij wilde helemaal alleen zijn. Buiten adem ging hij liggen bij een bremstruik om een beetje schaduw te vinden. Hij was zo moe en uitgeput, dat hij insliep.
Toen droomde hij dat een engel bij hem kwam en zei: ‘Sta op en ?et!’ Daar zag hij een koek, op gloeiende stenen gebakken, en een kruik water.
Hij at en dronk. Weer raakte de engel hem aan en zei: ‘Sta op en eet, want de reis naar God zou anders te ver voor je zijn.’
Toen hij wakker werd, voelde hij dat een ongewone kracht in hem gekomen was.
En in die kracht liep hij veertig dagen en veertig nachten, tot hij kwam aan de berg waar God eens aan Mozes verschenen was. ‘0 Heer, ik heb de mensen verteld wat U wilt dat ze doen. Maar ze willen niet luisteren. Nu zitten ze me achterna. Ik ben mijn leven niet zeker.’ En hij hoorde: ‘Ga naar buiten en ga op de berg staan om God te ontmoeten.’
Elia ging de grot uit. Toen kwam er een sterke wind.
Het werd een zware storm, maar de Heer was niet in de storm.
Toen begon de aarde te beven, maar de Heer was niet in de aardbeving.
Daarna kwam er vuur, maar in het vuur was de Heer niet.
Toen het geweld op de aarde voorbij was, kwam er een zacht suizen.
En het werd ademloos stil.
Zodra Elia dat merkte, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel en ging staan bij de uitgang van de grot, roerloos. Toen hoorde hij diep in zichzelf de Adem van God: ‘Keer terug, Elia, naar de mensen.
Er zijn er toch nog veel, die naar je zullen luisteren. Vertel hun, wie hun God is en wat ze moeten doen.’
Zo gebeurde het dat Elia vanuit een tweede adem als profeet terugkeerde naar de mensen.

Naar: Joanna Klink, Het huis van licht, bijbels levensboek voor kinderen, Kampen, 1994, p. 31-32.
Dans met doek

( Voorstel : een eenvoudige choreografie met voile uit te voeren tijdens het lied )

Within temptation ? ? Mother earth ?

Birds and butterflies
Rivers and mountains she creates
But you’ll never know
The next move she’ll make
You can try
But it is useless to ask why
Cannot control her
She goes her own way

She rules until the end of time
She gives and she takes
She rules until the end of time
She goes her own way

With every breath
And all the choices that we make
We are only passing through on her way
I find my strength
Believing that your soul lives on
Until the end of time
I’ll carry it with me

Once you will know my dear
You don’t have to fear
A new beginning always starts at the end
Until the end of time
She goes her own way
Vogels en vlinders
Rivieren en bergen cre?ert ze
Maar je weet nooit
De volgende zet zal ze maken
U kunt proberen
Maar het is zinloos te vragen waarom
Kan geen controle over haar
Ze gaat haar eigen weg

Ze regelt tot het einde der tijden
Ze geeft en ze neemt
Ze regelt tot het einde der tijden
Ze gaat haar eigen weg

Met elke ademtocht
En al de keuzes die we maken
Wij zijn slechts op doorreis op haar weg
Ik vind mijn kracht
In de overtuiging dat je ziel voort leeft
Tot het einde der tijden
Ik draag het met me

Zodra u weet mijn liefste
U hoeft niet te vrezen
Een nieuw begin start altijd aan het eind
Tot het einde der tijden
Ze gaat haar eigen weg
Slotgebed ? Huub Oosterhuis

Adem die ons draagt
Adem die ons raakt
Adem die herleeft
Lucht die de ziel beweegt.
In en uit en in en uit
Stem die bezielt, onhoorbaar geluid
Hartslag en haast
Hijgen en hopen
Harder en hoger
Haast uitgeraasd.
Rustplaats gevonden
Stil wordt de adem
Ziel wordt beademd
Lucht in de longen
In en uit en in en uit
Stilte die spreekt, bezielend geluid
Adem die ons draagt
Adem die ons raakt
Adem die herleeft
Lucht die de ziel beweegt.
Geef ons ruimte om te leven.

Slot :

Tijdens het spreekkoor ( het door elkaars zeggen van de verschillende adem ? woorden) worden zeepbellen geblazen.

ademen

Inademen ? uitademen

Verademen ? herademen

Ademhalen ? ademloos

Beademen ? adem geven

Eerste adem ? laatste adem

levensadem

Jaarthematekst:

Leven tussen de eerste en de laatste adem
is ruimte krijgen om te ademen …
is inademen om eraan te beginnen …
is ademloos worden bij verdriet en pijn …
is samen ademen in tederheid en liefde …
is adem geven aan al wie op je weg komt …
is be-amen dat een ADEM
ons draagt doorheen het leven!

Een slotwens:
dat ook jij mensen de adem mag inblazen
vanuit je eigen warm mensenhart,
om ze zo tot leven te brengen!
Aan elk van jullie een adembenemend schooljaar toegewenst!

Door Gods Adem gedreven
Vader- Zoon en H. Geest!